Thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo qui định, thu nhập bình quân đầu người ở địa phương phải tăng lũy tiến hàng năm. Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều xã thực hiện khá tốt tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *