Thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, bởi mức thu nhập bình quân đầu người theo qui định phải tăng lũy tiến hàng năm. Trong khi đó, người dân ở các xã vùng nông thôn chủ yếu sống bằng nghề nông. Trước tình hình giá cả nông sản không ổn định, nên việc thực hiện tiêu chí thu nhập gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *