Cùng với cả hệ thống chính trị, các chiến sĩ áo trắng đã khoác trên mình sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch COVID-19. Tại Vĩnh Long, để có cuộc sống bình thường mới như hiện nay, cùng với các cấp, các ngành, các chiến sĩ áo trắng của tỉnh – những người tuyến đầu của trận chiến này đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *