Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long xác định hai khâu đột phá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *