Trong khi phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rất phấn khởi vì vụ lúa đông xuân năm nay vừa trúng mùa lại trúng giá thì một số  nông dân ở xã Hiếu Thành và vùng lân cận gặp cảnh thất bát. Năng suất lúa có hộ giảm gần phân nửa so bình quân chung ở địa phương. Theo phản ảnh của những nông dân này thì nguyên nhân chính là do họ sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *