Trước khu công nghiệp Hòa Phú hiện có 25 hộ giữ xe cho công nhân làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp. Tuy nhiên chỉ 5 trong tổng số 25 hộ đã được cấp đăng ký kinh doanh, còn lại vẫn hoạt động khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *