Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định về chất lượng nguồn lao động và việc mở rộng thị trường nhưng từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã nỗ lực đưa được 626 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt trên 25% kế hoạch năm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *