Theo đánh giá của ngành chức năng do có kể hoạch sản xuất trước , cũng như những hợp đồng đã ký với các đồi tác nên ngay sau tết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào sản xuất ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *