Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập MT dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11/2016, trong ngày hôm nay nhiều địa phương trong tỉnh đã bắt đầu tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *