Tin từ ban chỉ đạo xây dựng cơ bản  tỉnh Vĩnh Long cho biết,  từ đầu năm đến nay mặc dù  đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình – dự án tại địa phương, song do nhiều nguyên nhân khác nhau , hiện tiến độ thi công nhiều công trình – dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *