Để đạt mục tiêu trở thành tỉnh Khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà Nghị quyết đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thời gian qua tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *