Hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQVN 18/11, ngày 5/1 nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ ngày hội đại đoàn kết. Lãnh đạo Đảng, chính quyền và đông đảo người dân trên địa bàn các khu dân cư về dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *