Hơn 1 tháng qua, tuyến đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn nằm cặp sông Trà Ngoa thuộc xã Trà Côn, huyện Trà Ôn xảy ra nhiều đoạn sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *