Tại Vĩnh Long, mấy ngày qua, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kèm mưa lớn đã gây đỗ ngã một số diện tích lúa Hè Thu muộn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *