Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiều điểm mới. Song điểm mới đáng chú ý trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được nhiều cán bộ, lãnh đạo về hưu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm và đóng góp ý kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *