Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tạo an sinh trên địa bàn tỉnh, năm 2020, NH CSXH  tỉnh Vĩnh Long phối hợp 4 đoàn thể chính trị xã hội triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *