Những tiết học không bụi phấn, mà gắn liền với nắng gió thao trường. Học viên là những cán bộ chiến sỹ luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *