“Một giọt máu cho đi 1 cuộc đời ở lại” thông điệp đầy tính nhân văn đã chạm đến lòng nhân ái của nhiều người và họ đã sẵn sàng tặng nguồn máu khỏe của mình đến những người không may mắc bệnh cần máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *