TP Vĩnh Long  hiện có nhiều cơ sở kinh doanh phế liệu nằm ở nội ô và các tuyến đường đông dân cư. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cần được chấn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *