Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 133 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính. Đặc biệt là trong thời điểm mùa lũ như hiện nay, sạt lở diễn ra ngày càng phức tạp hơn, khiến nhiều người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *