Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều nhóm hàng sản xuất trong nước được tiêu thụ mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu như trước đây người tiêu dùng chủ yếu sử dụng những sản phẩm điện gia dụng nhập khẩu thì nay hàng trong nước sản xuất được người dân tin tưởng, ưu tiên lựa chọn sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *