Rời khỏi quân ngũ năm 1987 với tỷ lệ thương tật 2/4, ông Nguyễn Trung Tính trở về địa phương với sức khỏe chỉ còn lại 39%. Cuộc sống khá chật vật, khó khăn nhưng bằng ý chí vượt khó không ngừng, ông Tính đã vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *