Dù đã nhiều tháng sau đợt hạn mặn kỷ lục, nhưng đến nay nhiều vườn cây ăn trái của nông dân huyện Trà Ôn, nhất là ở các xã cù lao như Tích Thiện, Lục Sĩ Thành, Phú Thành vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề . Không ít nông dân phải xót lòng đốn bỏ vườn cây ăn trái cháy lá, chết khô vì hậu quả của hạn mặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *