Những năm gần đây, thành phố Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, đã góp phần làm cho thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *