Sau khi tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở các cấp độ nguy cơ theo Quyết định số 2782 của UBND tỉnh, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt văn hóa, giải trí của người dân đã được hoạt động trở lại với yêu cầu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với sự phấn khởi, người dân cũng thấy được trách nhiệm và chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không lơ là chủ quan vì dịch bệnh còn diễn biến khó lường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *