Ngay sau Tết, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng, H. Bình Tân, Vĩnh Long  thu gom lục bình, vỏ chai nhựa, bao bì thuốc BVTV… trên kênh Đòn Dong. Công tác này nhằm khơi thông dòng chảy, chủ động nguồn nước tưới tiêu cho SXNN, nhất là trong mùa khô hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *