Cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác tuyển quân trong bối cảnh của dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là sự đồng thuận của các gia đình nên công tác tuyển quân được thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *