Trong các hoạt động khởi nghiệp, vai trò của người cán bộ Đoàn rất quan trọng, có sự lan tỏa đến các bạn trẻ về ý chí tự thân lập nghiệp. Anh Lê Văn Quang, bí thư xã Đoàn Thuận Thới, Trà Ôn được biết đến là một tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *