Hơn một tuần nay, giá khoai lang tím Nhật ở huyện Bình Tân đã tăng trở lại.Thế nhưng điều nghịch lý là khi giá khoai tăng, nông dân lại không còn khoai để bán, vì mùa thu hoạch rộ của khoai lang Bình Tân đã qua. Đây không phải là lần đầu mà nhiều năm qua cũng thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *