Với mục tiêu hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, những năm qua Hội người cao tuổi huyện Trà Ôn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *