Trong khuôn khổ các hoạt động của Tết quân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2018, hôm nay ngày thứ ba với nhiều hoạt động phong phú như thăm viếng tặng quà, bàn giao nhà ở cho các gia đình chính sách và các trò chơi lớn trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *