Đây là cuộc tổng điều tra lớn có quy mô 10 năm 1 lần và là lần thứ 5 kể từ khi đất nước thống nhất. Kết quả điều tra phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *