Nhân viên trong ngành y tế tỉnh Vĩnh Long xin nghỉ việc tiếp tục gia tăng. Trong 9 tháng năm 2018 ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận trên 60 đơn xin nghỉ việc của các bác sĩ, nhân viên trong ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *