Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến thất thường đã gây bất lợi đến các đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *