Sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2014 đã có sự khởi sắc, đạt mức tăng trưởng 1,74% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó đáng chú ý là ngành tạo được sự tăng trưởng , nông nghiệp Vĩnh Long cũng đang hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững theo đề án tái cơ cấu đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *