Thời gian qua, ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *