Theo Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long , đến nay, ngành đã cơ bản hoàn thành 100% khối lượng xây dựng cơ bản năm 2015 với tổng giá trị thực hiện trên 417 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *