Năm 2015 mặc dù còn không ít khó khăn trong hoạt động  sản xuất kinh doanh nhưng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ các ngành hữu quan , sự vượt khó vươn lên  và năng động trong công tác quản lý – điều hành …  nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã  duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động,  đóng góp đáng kể  vào việc duy trì chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *