Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 – Nhiệm kỳ 2015- 2020, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành công thương tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát huy tiềm năng – lợi thế , nâng cao chuỗi giá trị, gia tăng giá trị sản xuất … nhằm nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *