Cách đây 25 năm, tức vào thời điểm năm 1992, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long có quy mô sản xuất nhỏ, giá trị sản xuất thấp, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm chưa đến 10% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *