Năm nay được xem là một năm đầy khó khăn của ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long khi chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 9,25% so với năm trước. Chỉ số này tuy có cao hơn so với mức tăng trưởng của ngành công nghiệp cả nước nhưng lại rất thấp so với chỉ tiêu đã đề ra trong năm là 12%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *