Năm nay, ngành công nghiệp Vĩnh Long đề ra kế hoạch chỉ số sản xuất  tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6  tháng đầu năm, với những giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, sự năng động trong sản xuất , phát triển thị trường của các doanh nghiệp và một số dự án đầu tư mới đi vào hoạt động… nên chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp đã tăng trên 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *