Trong những tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp Vĩnh Long chịu nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất – kinh doanh. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *