Năm nay ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu duy trì chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với năm trước. Ngay từ đầu năm cùng với việc tập trung  thu hút  thêm các dự án đầu tư mới, tỉnh Vĩnh Long còn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư được triển khai và đi vào hoạt động nhằm tạo năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *