Cùng với công tác xã hội hóa, dịp Tết trung thu năm nay, ngân sách tỉnh trích ra gần 122 triệu đồng chăm lo quà trung thu cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *