Chiều qua, tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ “Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ” giữa Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn với Công ty xăng dầu Vĩnh Long, Bưu điện tỉnh và Viễn thông Vĩnh Long.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *