Những ngày qua, người dân tại thị xã Bình Mình thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó cũng như khắc phục kịp thời những thiệt hại trong sản xuất do triều cường gây ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *