Cùng với các huyện, thị xã trong tỉnh, ngày 18-2 tới đây, huyện Tam Bình sẽ đưa 190 thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay địa phương có những cách làm mới khá hiệu quả trong vận động xã hội thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội .  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *