Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững. Để đạt mục tiêu này, tỉnh cũng xác định 3 khâu đột phá. Trong đó khâu đột phá về: “Tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao”, được nhiều đại biểu quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *