Vệ sinh môi trường đô thị luôn là vấn đề nóng được dư luận và xã hội quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng rác thải tại đô thị vẫn chưa được xử lý tốt, gây ảnh hưởng môi trường, mất mỹ quan. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *